Birleştirilmiş Radar Görüntüsü

Birleştirilmiş Radar Görüntüsü 

Radar Görüntüsü: Birleştirilmiş

Radar görüntülerinin kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’dür.