Web
Analytics

Sıcaklık Terselmesi Nedir?

 Sıcaklık Terselmesi Nedir?
Okunuyor Sıcaklık Terselmesi Nedir?

İnversiyon Nedir?

Sıcaklık terselmesi nedir? Normalde yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça, sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalır. Ancak bazı durumlarda yerden yükseldikçe sıcaklık azalmaz, tersine sıcaklık artar. İşte bu duruma sıcaklık terselmesi ( inversiyon ) denir.

Sıcaklık terselmesi daha çok soğuk kış mevsiminde görülür. Yeryüzünün karla örtülü olduğu, durgun ve bulutsuz kış gecelerinde yerden yansıma çok olduğundan yeryüzü çok soğuk olur. Oysa yerden yüksek olan katmanlarda, soğuma bu kadar hızlı gerçekleşmediğinden, bu katmanlar yeryüzüne oranla sıcak kalır. Bu nedenle yukarı çıkıldıkça hava soğuyacağı yerde, belirli bir yükseltiye kadar ısınır.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle