Web
Analytics

Su Döngüsü Nedir?

 Su Döngüsü Nedir?
Okunuyor Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü, suyun yerküre, suküre ve atmosfer arasındaki buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, akış gibi çeşitli aşamalardan geçerek sürekli bir döngü şeklinde tekrarlanması durumuna denir. Su döngüsünün diğer bir adı hidrolojik döngüdür. Hidrolojik döngü (su döngüsü), iklimsel olayları ve yaşamın sürekliliğini belirleyen temel etmenlerden biridir. Bu olay neticesinde yeryüzündeki su kaynakları ne artar, ne de azalır. Olayın ne başlangıcı vardır ne de bir sonu…

Su döngüsü olayında; su deniz, ırmak, nehirden atmosfere, atmosferden de yeryüzüne ve yeniden deniz, ırmak, nehire ulaşır, bu şekilde kısır döngü gerçekleşir.

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle